MindEdge-ME01

Our Service

เราทำอะไร

Media Strategy Offline

เราร่วมออกแบบกำหนดกลยุทธ์ วางแผนผ่านสื่อออฟไลน์ พร้อมทั้งเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับสินค้าและความต้องการของลูกค้า

Media Strategy Online

วางแผนการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง วิเคราะห์ผลทางการตลาด พร้อมปรับรูปแบบที่เหมาะสม ต่อยอดสู่การเพิ่มยอดขาย

Content Strategy

สร้าง Contents ที่หลากหลาย ตอบโจทย์สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Branding

สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากกว่าการเป็นสินค้า แต่จะสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคอย่างไร เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

Media Strategy Offline

เราร่วมออกแบบกำหนดกลยุทธ์ วางแผนผ่านสื่อออฟไลน์ พร้อมทั้งเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับสินค้าและความต้องการของลูกค้า

Media Strategy Online

วางแผนการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง วิเคราะห์ผลทางการตลาด พร้อมปรับรูปแบบที่เหมาะสม ต่อยอดสู่การเพิ่มยอดขาย

Content Strategy

สร้าง Contents ที่หลากหลาย ตอบโจทย์สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Branding

สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากกว่าการเป็นสินค้า แต่จะสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคอย่างไร เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

Why Choosing Us ?

ทำไมต้องเลือกเรา

เพราะเราวัดผลการตลาดด้วยยอดขายของลูกค้า ที่วัดผลได้จริง

เราสามารถเพิ่มยอดขายให้สินค้าของคุณได้ด้วยกระบวนการวิเคราะห์การตลาดทุกช่องทาง
วิเคราะห์ความเหมาะสมของสื่อ และเลือกช่องทางที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
รายงานผลความสำเร็จของสื่อได้อย่างดีเยี่ยมและชัดเจน

ADDRESS

1 Soi Ramkhamhaeng 60/4 Ramkhamhaeng Road, Hua Mak, Bangkapi, Bangkok 10240
Tel. 02-374-4489

CONTACT BUSINESS

Development Department :
Tel. 02-374-4489
Email : info@mindedge.co.th
Website : www.mindedge.co.th